Cada dimecres, el Museu de la Pilota, oferirà una exposició virtual fotogràfica, algunes d’exposicions realitzades al propi museu i, altres, de nova creació. Partides històriques, personatges destacats, mans dels jugadors, elements, canxes, pilotes o proteccions, entre altres, podràs veure cada setmana.